Ordensreglement

For at alle skal få et trivelig og lærerikt opphold er det viktig med noen enkle regler som alle skal følge.

  • Alle skal være på sitt eget rom senest kl 23:00
  • Lyset skal slokkes og det skal være stilles senest kl 00:00
  • Det er strengt forbudt med betting/veddemål om penger, mat/drikke o.l., være seg i spill på banen, treningsfeltet eller i en annen sammenheng.
  • Alle skal følge dagsplan og møte klar for den gitte aktivitet i henhold til tidsskjema.
  • Det er totalforbud mot alkohol (dette gjelder også de foresatte)